Atrakcyjny podręcznik do nauki języka polskiego w szkołach branżowych

Język polski jest przedmiotem o szczególnym znaczeniu na każdym etapie kształcenia. Budowanie swobodnej wypowiedzi i umiejętności przekonywania odbiorców do swoich racji są przydatne zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. W szkołach nauczyciele powinni korzystać z nowoczesnych pomocy naukowych. Wydawnictwo Nowa Era proponuje podręcznik “To się czyta 1“, który został opracowany przez dwie autorki: Annę Klimowicz i Joannę Ginter.

Treść dostosowana do wiedzy uczniów

Książka “To się czyta 1 do polskiego” jest przeznaczona do używania w klasie 1. branżowej szkoły I stopnia. Treść jest przedstawiana w nowoczesny sposób tak, aby ułatwić uczniom rozróżnianie najważniejszych informacji. Po każdym ważnym temacie umieszczono ćwiczenia podsumowujące, pozwalające na ugruntowanie materiału. Lekcje mają nietypowe tytuły, a także są podzielone na krótkie rozdziały, które są łatwiejsze do przyswojenia przez młodych ludzi. Każdy temat ma podobny układ, a polecenia są formułowane w prosty sposób. Dzięki temu młodzież nie jest zmuszona do czytania dużych ilości czystego tekstu, co mogłoby wzbudzać uczucie zniechęcenia do dalszej nauki.

Duża ilość ilustracji i diagramów

Już krótkie zapoznanie się z podręcznikiem “To się czyta 1” wskazuje na fakt, że autorki mają za cel uatrakcyjnienie nauki języka polskiego. Wszystkie strony są kolorowe i na prawie każdej znajdziemy ilustracje, zdjęcia, schematy lub diagramy. Dłuższe fragmenty teksty są rozdzielone na wiele akapitów i w części pogrubione. Uporządkowana i przejrzysta budowa ułatwia przyswajanie wiedzy uczniom, a także pozwala na prowadzenie bardziej interesujących zajęć przez nauczyciela.

Nawiązania do współczesnych problemów

W różnych działach książka “To się czyta 1” zawiera fragmenty współczesnych tekstów literackich. Można znaleźć również nawiązania do popularnych filmów i seriali. Przedstawiani bohaterowie i ich postawy są bardziej zrozumiałe dla młodych osób dopiero wchodzących w życie. Z tego względu podręcznik “To się czyta 1” powinien być stosowany przez wszystkich nauczycieli, którym leży na sercu zachęcenie uczniów do samodzielnego rozszerzania wiedzy z zakresu języka polskiego i historii literatury.