Czym wyróżnia się podręcznik To się czyta 1

Na polskim rynku znaleźć można wiele podręczników przeznaczonych do nauki języka polskiego. Nowoczesna szkoła powinna operować książkami o atrakcyjnej formie, które mogą zaciekawić młodzież i zainspirować do samodzielnego rozszerzania wiedzy. Jedną z doskonałych pozycji jest podręcznik “To się czyta 1” oferowany przez wydawnictwo Nowa Era. Jest przeznaczony do używania w klasach 1. szkół branżowych I stopnia.

Nowoczesny wygląd podręcznika

Podręcznik “To się czyta 1” to wspólne dzieło dwóch autorek: Anny Klimowicz i Joanny Ginter. Zdecydowały się one nadać książce nowoczesny układ, dzięki któremu młodzież będzie łatwiej zapamiętywać ważne informacje. W związku z tym na wielu stronach znajdziemy ilustracje, ramki, diagramy i schematy sprzyjające zgłębianiu wiedzy. Kolorystyka na poszczególnych stronach pomaga wyróżniać istotne pojęcia, a każdy ważny fragment jest podkreślony odpowiednią czcionką, charakterystyczną barwą lub symbolem.

Odniesienia do współczesnych dzieł

“To się czyta 1” jest książką, która może być bliska młodemu człowiekowi. Tematy lekcji mają nietypowe tytuły i zawierają odniesienia do współczesnych dzieł literatury i filmu. Wiele tekstów może być niespodzianką dla uczniów i rodziców, na przykład, poruszanie tematu ochrony przyrody na przykładzie popularnego filmu “Avatar”. Trudniejsze pojęcia są wyjaśnione w przypisach umieszczonych na bieżąco w treści podręcznika, a nie na końcu, w oddzielnym indeksie. To wszystko sprawia, że lekcje języka polskiego mogą być ciekawe i pouczające.

Pomoc dla nauczyciela na zajęciach

W podręczniku “To się czyta 1” można znaleźć rozwiązania ułatwiające prowadzenie zajęć przez nauczycieli. Należy do nich podział treści na krótkie rozdziały, podobny układ wszystkich tematów, jak również stosowanie infografiki. Informacje o poszczególnych epokach literackich zostały zebrane na osobnych stronach i dodano do nich nawiązania do problematyki społecznej oraz innych dzieł wartych uwagi. Nietypowe ujęcie przedmiotu oraz szeroki zakres materiału sprawia, że książka “To się czyta 1” jest polecana przez nauczycieli i doceniana przez rodziców dzieci w wieku szkolnym.

Czy warto korzystać z podręcznika To się czyta 1 wydawnictwa Nowa Era

Nauka języka polskiego w szkole powinna być rozwijająca dla każdego ucznia. Rozszerzanie zasobu słownictwa i doskonalenie sposobu budowania własnych wypowiedzi będzie procentować w przyszłym życiu zawodowym i osobistym. Świadomy nauczyciel na zajęciach powinien stosować podręcznik atrakcyjny dla uczniów, przekazujący wiedzę w zrozumiały sposób. Taką pozycją jest książka “To się czyta 1” przygotowana przez wydawnictwo Nowa Era we współpracy z Anną Klimowicz i Joanną Ginter.

Wiedza teoretyczna i praktyczny komentarz

Podręcznik “To się czyta 1” zawiera skondensowaną wiedzę, która prezentowana jest w sposób wywołujący zaciekawienie, a nawet zdziwienie. Lekcje mają nietypowe tytuły, a na poszczególnych stronach znajduje się duża ilość ilustracji i schematów. Obok nich autorki umieściły podpowiedzi i komentarze, które w wielu przypadkach nawiązują do współczesnych problemów, bliskich młodym ludziom. Dzięki temu nauka języka polskiego może przestać być kojarzona z poznawaniem bohaterów z przeszłości, a uczniowie mogą odkryć interesujące postawy życiowe wśród postaci, które znają z popularnych filmów lub seriali.

Rozwój umiejętności uczniów szkoły branżowej

Książka “To się czyta 1” opracowana przez wydawnictwo Nowa Era jest dostosowana do umiejętności starszych i młodszych uczniów, którzy nie są przyzwyczajeni do czytania zbyt dużych ilości tekstu jednorazowo. Wszystkie strony są kolorowe, a ważne informacje są wyróżnione barwą, czcionką, specjalną ramką lub symbolem. W wielu miejscach znaleźć można ćwiczenia podsumowujące i podpowiedzi, dzięki którym możliwe jest utrwalenie wiedzy i powtórzenie wiadomości przed planowanym sprawdzianem.

Inspiracja do samodzielnego rozszerzania wiedzy

“To się czyta 1” to podręcznik, który zachęca do przeglądania kolejnych stron. Każdy rozdział rozpoczyna się fragmentem nowoczesnego tekstu lub nawiązaniem do współczesnego dzieła literatury lub filmu. Polecenia są zapisane prostym językiem, a ćwiczenia pokazują, że wiedza teoretyczna ma przełożenie na określone umiejętności przydatne w dorosłym życiu. Może to prowadzić do ciekawych dyskusji na zajęciach w szkole.

Książka “To się czyta 1 (www.taniaksiazka.pl)” powinna być używana w klasach 1. szkół branżowych I stopnia i trzeba przyznać, że spełnia swoją funkcję znakomicie. Rozwija zainteresowania i może sprawić, że wielu uczniów będzie samodzielnie rozszerzać swoją wiedzę za pomocą innym źródeł, na przykład, w Internecie.

Atrakcyjny podręcznik do nauki języka polskiego w szkołach branżowych

Język polski jest przedmiotem o szczególnym znaczeniu na każdym etapie kształcenia. Budowanie swobodnej wypowiedzi i umiejętności przekonywania odbiorców do swoich racji są przydatne zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. W szkołach nauczyciele powinni korzystać z nowoczesnych pomocy naukowych. Wydawnictwo Nowa Era proponuje podręcznik “To się czyta 1“, który został opracowany przez dwie autorki: Annę Klimowicz i Joannę Ginter.

Treść dostosowana do wiedzy uczniów

Książka “To się czyta 1 książka dostępna w księgarni internetowej” jest przeznaczona do używania w klasie 1. branżowej szkoły I stopnia. Treść jest przedstawiana w nowoczesny sposób tak, aby ułatwić uczniom rozróżnianie najważniejszych informacji. Po każdym ważnym temacie umieszczono ćwiczenia podsumowujące, pozwalające na ugruntowanie materiału. Lekcje mają nietypowe tytuły, a także są podzielone na krótkie rozdziały, które są łatwiejsze do przyswojenia przez młodych ludzi. Każdy temat ma podobny układ, a polecenia są formułowane w prosty sposób. Dzięki temu młodzież nie jest zmuszona do czytania dużych ilości czystego tekstu, co mogłoby wzbudzać uczucie zniechęcenia do dalszej nauki.

Duża ilość ilustracji i diagramów

Już krótkie zapoznanie się z podręcznikiem “To się czyta 1” wskazuje na fakt, że autorki mają za cel uatrakcyjnienie nauki języka polskiego. Wszystkie strony są kolorowe i na prawie każdej znajdziemy ilustracje, zdjęcia, schematy lub diagramy. Dłuższe fragmenty teksty są rozdzielone na wiele akapitów i w części pogrubione. Uporządkowana i przejrzysta budowa ułatwia przyswajanie wiedzy uczniom, a także pozwala na prowadzenie bardziej interesujących zajęć przez nauczyciela.

Nawiązania do współczesnych problemów

W różnych działach książka “To się czyta 1” zawiera fragmenty współczesnych tekstów literackich. Można znaleźć również nawiązania do popularnych filmów i seriali. Przedstawiani bohaterowie i ich postawy są bardziej zrozumiałe dla młodych osób dopiero wchodzących w życie. Z tego względu podręcznik “To się czyta 1” powinien być stosowany przez wszystkich nauczycieli, którym leży na sercu zachęcenie uczniów do samodzielnego rozszerzania wiedzy z zakresu języka polskiego i historii literatury.