Czym wyróżnia się podręcznik To się czyta 1

Na polskim rynku znaleźć można wiele podręczników przeznaczonych do nauki języka polskiego. Nowoczesna szkoła powinna operować książkami o atrakcyjnej formie, które mogą zaciekawić młodzież i zainspirować do samodzielnego rozszerzania wiedzy. Jedną z doskonałych pozycji jest podręcznik “To się czyta 1” oferowany przez wydawnictwo Nowa Era. Jest przeznaczony do używania w klasach 1. szkół branżowych I stopnia.

Nowoczesny wygląd podręcznika

Podręcznik “To się czyta 1” to wspólne dzieło dwóch autorek: Anny Klimowicz i Joanny Ginter. Zdecydowały się one nadać książce nowoczesny układ, dzięki któremu młodzież będzie łatwiej zapamiętywać ważne informacje. W związku z tym na wielu stronach znajdziemy ilustracje, ramki, diagramy i schematy sprzyjające zgłębianiu wiedzy. Kolorystyka na poszczególnych stronach pomaga wyróżniać istotne pojęcia, a każdy ważny fragment jest podkreślony odpowiednią czcionką, charakterystyczną barwą lub symbolem.

Odniesienia do współczesnych dzieł

“To się czyta 1” jest książką, która może być bliska młodemu człowiekowi. Tematy lekcji mają nietypowe tytuły i zawierają odniesienia do współczesnych dzieł literatury i filmu. Wiele tekstów może być niespodzianką dla uczniów i rodziców, na przykład, poruszanie tematu ochrony przyrody na przykładzie popularnego filmu “Avatar”. Trudniejsze pojęcia są wyjaśnione w przypisach umieszczonych na bieżąco w treści podręcznika, a nie na końcu, w oddzielnym indeksie. To wszystko sprawia, że lekcje języka polskiego mogą być ciekawe i pouczające.

Pomoc dla nauczyciela na zajęciach

W podręczniku “To się czyta 1” można znaleźć rozwiązania ułatwiające prowadzenie zajęć przez nauczycieli. Należy do nich podział treści na krótkie rozdziały, podobny układ wszystkich tematów, jak również stosowanie infografiki. Informacje o poszczególnych epokach literackich zostały zebrane na osobnych stronach i dodano do nich nawiązania do problematyki społecznej oraz innych dzieł wartych uwagi. Nietypowe ujęcie przedmiotu oraz szeroki zakres materiału sprawia, że książka “To się czyta 1” jest polecana przez nauczycieli i doceniana przez rodziców dzieci w wieku szkolnym.